Allmän info

Avgift på intresselistan

Täppans årsmöte i mars beslöt att från och med i år införa en avgift på intresselistan. Många andra fritidsträdgårdar i Stockholm tar ut avgifter och de har funnit att det ger kortare kötider och enklare hantering. Vi hoppas på detsamma.

Betalas senast 30 juni

Vi har skickat ut info om avgiften till dem som idag står på intresselistan och frågat om de vill stå kvar. Avgiften är på 100 kr/år och ska betalas in till plusgiro Nordea 63 93 27-6 senast 30 juni 2022. Den som vill sätta upp sig på intresselistan bör först kontakta medlem@kolonitappan.se

Den som byter e-postadress är du själv ansvarig att anmäla ny e-postadress till medlem@kolonitappan.se för att kunna stå kvar på listan.

Kort kötid

Det tar tämligen kort tid att få en lott i Täppan. Vi har 55 lotter och i år fördelade vi sju lotter och den med längst kötid ställde sig på listan 2016. Den som fick den sjunde och sista lotten hade kötid från oktober 2020.

Medodlare

Vi har även medodlare på intresselistan eftersom det ger oss möjlighet att ha reda på vilka som vistas regelbundet på Täppan. Listningen ger även medodlaren möjlighet att på vissa villkor ta över lotten om medlemmen slutar. Avgiften 100 kr/år tas även ut av medodlare.