årsmöte

Årsmötet 2020

Årsmötet kunde genomföras som planerat den 15 mars. Två nya invaldes i styrelsen, Amanda Anderlid och Ali Sohrabi. Wendy McRae omvaldes liksom ordförande Suzanne Kolare. Anita Dahlerus kvarstår som kassör, Ramin Tahiri och Johan Wikman är ledamöter. Klas Kihlberg hade avböjt omval.

Årsmötet skärpte styrelsens förslag för odling på åkanten och godkände i övrigt förslagen.  En kort sammanfattning ges i medlemsbrevet från 31 mars och vi har uppdaterat listan med regler. Här är ett udrag om åkanten:

Inget ätbart får odlas på åkanten. Det gäller såväl träd som buskar och plantor. Vi diskuterade fram och tillbaka kring begreppen: Grönsaker och rotfrukter är enkelt att förstå, men hur många fler växtsorter behöver listas för att beslutet ska vara tydligt. Slutsatsen blev att odling av ”ätbara växter” förbjuds på åkanten. Detta gäller nyodling, sådant som planterats tidigare år kan få stå kvar. Åkanten tillhör alla.