årsmöte

Kallelse till årsmöte

Styrelsen kallar härmed medlemmarna i Täppans fritidsträdgårdar till årsmöte.
Välkommen att skicka in motioner till årsmötet. De ska vara inne senast 4 veckor före årsmötet, dvs. senast 14 februari. Skicka till styrelsen@kolonitappan.se
På årsmötet kommer styrelsen lägga fram förslag till beslut om plast i växthus, kontakt med styrelsen för godkännande av olika åtgärder, färgsättning av stolpar, redskapslådor m.m., samt material i stängsel, ändrad skrivning av regeln för hantering av åkanten.

Vi kommer att ställa en fråga till årsmötet om vi bör inleda processen att bli miljödiplomerad. Det krävs att flera medlemmar ställer upp för att vi ska inleda arbetet.

Förslagen och frågan kommer skickas ut per e-post i mitten av februari.
Tid: söndag 15 mars kl. 14-16
Plats: Kvarterslokalen, Östgötagatan 61, Stockholm. Portkod meddelas till dem som anmäler deltagande.
Anmäl deltagande till medlem@kolonitappan.se  
Kontakt: Suzanne Kolare 0708-26 16 97 suzanne.kolare@gmail.com