medlemsbrev, miljö, Uncategorized

Ny rishäck på Täppan

På städdagen byggde vi en rishäck av grenarna vi skar från syrenhäcken. Det blir bra bon för skalbaggar och andra arter som är viktiga för biologisk mångfald på Täppan. Du som är medlem kan hämta grenar (ta från översta lagret) och även lägga dit grenar från egna buskar och träd (lägg grenarna på toppen och längs med häcken). 

Det här bör vara en bättre lösning än att försöka flisa syrengrenar eller forsla dem till tippen.

Allmän info, medlemsbrev, Uncategorized

Städa lotten senast 1 december

Senast 1 december ska lotterna vara iordningställda för vintern, enligt kontraktet med föreningen och staden. Klipp grenar som sticker ut över gångar och andras lotter, beskär träd som skuggar och stör grannlotter, klipp gräset i gångar, ta bort skräp, rensa ogräs så blir det lättare att komma i gång nästa vår.

Ni som har lotter mot Orhemsvägen kan behöva rensa sly och ogräs i syrenhäcken (Obs. använd inte trimmern på sly). Ta enbart låga syrenkvistar nu, och ogräs förstås.

Styrelsen kommer att göra en höstbesiktning och lämnar anmärkningar till dem som inte ställt i ordning sin lott. 

Läs hela medlemsbrevet

årsmöte

Viss framgång för stängselmotion

Det gick tämligen bra för vår motion till Stockholms Koloniträdgårdar om att tillåta stängsel. Årsmötet beslöt att Stockholms koloniträdgårdar ska verka för att intentionen i motionen genomförs och att styrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp i samråd med Forum för koloniträdgårdar. Forum är ett gemensamt organ med Stockholms stad.

En av våra sex att-satser var just att Stockholms koloniträdgårdar skulle verka för att ändra reglerna i enlighet med motionen.  Styrelsen hade föreslagit avslag på motionen, men både avgående ordförande Örjan Sjödin och tillträdande Katja Jassey uttalade sig för att intentionerna ska genomföras och föreslog sådana skrivningar. Därför bedömde vår representant (Suzanne Kolare), att det inte var läge att yrka bifall på hela motionen utan accepterade styrelsens förslag om avslag med intentionstillägget. Vi har fått några glada tillrop från andra föreningar.

Läs motionen här

medlemsbrev

Syn 12 juni

Senast 15 juni ska du vara i gång med odlingen på din lott. Det betyder att ogräs ska vara rensat, grenar över gångar har beskurits och att odling pågår på lotten. Vi kommer även i år lägga särskild vikt vid att gångar mellan lotterna är städade, helst så att gruset syns.

Styrelsen kommer att ha syn lördagen den 12 juni med start kl. 13. Läs mer om principerna på https://kolonitappan.se/for-dig-som-medlem/checklistan-for-inspektionen/

miljö

Flatendiket rensas

Idag 3 maj inleds rensningen av Flatendiket bredvid Täppan. Kort varsel från Stockholm Vatten tyvärr, men det är skönt att det blir klart innan sommaren. De ska bli klara på 1-1,5 vecka. 

En 2,6 meter bred grävmaskin ska arbeta sig fram på åkanten och ta bort sly, vass och bäverns fördämningar nere i ån. Bävern fälldes i vintras.

Stockholm vatten tar bort två sektioner av bullervallen i norr och går in och ut samma väg. De får trixa sig runt några lotter stängslen tas ner tillfälligt, men enen och äppelträdet vid Inkan bör kunna klara sig. Men andra mindre träd kommer att tas bort.


årsmöte, Motion

Tillåt stängsel runt odlingslotter

Många kolonister vill ha stängsel runt sina fritidsträdgårdar (odlingslotter) för att skapa ett eget rum mitt bland gemenskapen med andra odlare. En del har även andra skäl att sätta upp stängsel; de vill ha skydd mot att rådjur och harar äter av växtligheten och hindra stöld av skörd, plantor och redskap. Därför bör stängsel vara tillåtna kring odlingslotter på vissa villkor.

Därför har Täppans Fritidsträdgårdar beslutat om en motion till Stockholms koloniträdgårdar och till Stockholms stad.

Läs motionen

medlemsbrev

Städdag i 10 dagar

Idag, 21 maj, börjar den (troligen) längsta städdagen i Täppans historia. Målet är att de 15 arbetsuppgifterna ska vara klara till 31 maj. Fantastiskt att så många anmält sig och så snabbt! 

Dassen målas om. Lite obehag blir det. Dassen ska målas om, ett i taget, med början idag på dass 1 närmast Orhemsvägen. 

Stenar sökes

Cementrören vid vattenkranarna ska rensas av ett gäng. De tar bort jord och ogräs och istället ska vi lägga dit stenar i lagom storlek. Har du sådana kan du gärna lägga dem vid kranarna, men dosera gärna ut dem så att vi inte får nya stenberg. 

Ny grind i söder

Grinden vid ängen i söder är dålig och ska bytas ut och grindhålet bli större. Vi ska testa med parkering på ängen, delen närmast busshållplatsen. Vid ingången till ängen ligger nu ett träd som vi hoppas att kommunen tar bort. 

Läs hela medlemsbrevet