Bli medlem?

Intresselista, villkor

Vill du skriva upp dig på intresselistan, kontakta föreningens uthyrningsansvariga, medlem@kolonitappan.se .  Trots att vi har många som köat under flera år är det inte ovanligt att få en lott efter bara en relativt kort tid på intresselistan.

Du får gärna anmäla dig till intresselistan hos oss, men kom ihåg att man bara får ha kontrakt på en lott inom Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdards (FSSK) område. Det gäller även kolonistugor. Se vilka områden som ingår på FSSKs hemsida

Köplatsen är personlig och kan inte överlåtas.

Bra att tänka på

Det är härligt att odla och skörda fina grönsaker, blommor och bär. Men innan du tar på dig ansvaret för en odlingslott tänk igenom noga om du orkar med det många gånger ansträngande arbetet att gräva och rensa ogräs med mera. Fungerar en odlingslott i en förening med ditt övriga liv: arbete, familj, vänner, andra fritidsintressen?

Många av våra lotter på Täppan har tung lerjord som kräver mycket ogräsrensning och bearbetning, i synnerlighet i början. När du blir erbjuden en lott tar du den i befintligt skick, vilket ibland kan vara att den har ganska mycket ogräs.

Det är också viktigt att du tänker på att du samtidigt som du tackar ja till en odlingslott tackar ja till att tillhöra en ideell förening. Det innebär att du är delaktiga i skötsel av området och till föreningens arbete. De flesta odlare är några år ledamöter i styrelsen. Du måste naturligtvis också följa de regler och riktlinjer som vi har inom Täppan och inom Koloniträdgårdsrörelsen.

Under Länkar hittar du bra källor med tips och råd om odling.