årsmöte

Kallelse årsmöte

På vårdagjämningen, 26 mars, håller Täppan årsmöte. Alla medlemmar och medodlare är välkomna.

Vi kommer att – förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar – lägga förslag om städdagar samt informera om planerade insatser för biologisk mångfald på Täppan.

Tid: Söndag 26 mars kl 14-16.

Plats: Kvarterslokalen på Östgötagatan 61. Mer info ges i e-post till medlemmar och medodlare.

årsmöte

Viss framgång för stängselmotion

Det gick tämligen bra för vår motion till Stockholms Koloniträdgårdar om att tillåta stängsel. Årsmötet beslöt att Stockholms koloniträdgårdar ska verka för att intentionen i motionen genomförs och att styrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp i samråd med Forum för koloniträdgårdar. Forum är ett gemensamt organ med Stockholms stad.

En av våra sex att-satser var just att Stockholms koloniträdgårdar skulle verka för att ändra reglerna i enlighet med motionen.  Styrelsen hade föreslagit avslag på motionen, men både avgående ordförande Örjan Sjödin och tillträdande Katja Jassey uttalade sig för att intentionerna ska genomföras och föreslog sådana skrivningar. Därför bedömde vår representant (Suzanne Kolare), att det inte var läge att yrka bifall på hela motionen utan accepterade styrelsens förslag om avslag med intentionstillägget. Vi har fått några glada tillrop från andra föreningar.

Läs motionen här

årsmöte, Motion

Tillåt stängsel runt odlingslotter

Många kolonister vill ha stängsel runt sina fritidsträdgårdar (odlingslotter) för att skapa ett eget rum mitt bland gemenskapen med andra odlare. En del har även andra skäl att sätta upp stängsel; de vill ha skydd mot att rådjur och harar äter av växtligheten och hindra stöld av skörd, plantor och redskap. Därför bör stängsel vara tillåtna kring odlingslotter på vissa villkor.

Därför har Täppans Fritidsträdgårdar beslutat om en motion till Stockholms koloniträdgårdar och till Stockholms stad.

Läs motionen

årsmöte

Årsmötet 2020

Årsmötet kunde genomföras som planerat den 15 mars. Två nya invaldes i styrelsen, Amanda Anderlid och Ali Sohrabi. Wendy McRae omvaldes liksom ordförande Suzanne Kolare. Anita Dahlerus kvarstår som kassör, Ramin Tahiri och Johan Wikman är ledamöter. Klas Kihlberg hade avböjt omval.

Årsmötet skärpte styrelsens förslag för odling på åkanten och godkände i övrigt förslagen.  En kort sammanfattning ges i medlemsbrevet från 31 mars och vi har uppdaterat listan med regler. Här är ett udrag om åkanten:

Inget ätbart får odlas på åkanten. Det gäller såväl träd som buskar och plantor. Vi diskuterade fram och tillbaka kring begreppen: Grönsaker och rotfrukter är enkelt att förstå, men hur många fler växtsorter behöver listas för att beslutet ska vara tydligt. Slutsatsen blev att odling av ”ätbara växter” förbjuds på åkanten. Detta gäller nyodling, sådant som planterats tidigare år kan få stå kvar. Åkanten tillhör alla.

årsmöte

Kallelse till årsmöte

Styrelsen kallar härmed medlemmarna i Täppans fritidsträdgårdar till årsmöte.
Välkommen att skicka in motioner till årsmötet. De ska vara inne senast 4 veckor före årsmötet, dvs. senast 14 februari. Skicka till styrelsen@kolonitappan.se
På årsmötet kommer styrelsen lägga fram förslag till beslut om plast i växthus, kontakt med styrelsen för godkännande av olika åtgärder, färgsättning av stolpar, redskapslådor m.m., samt material i stängsel, ändrad skrivning av regeln för hantering av åkanten.

Vi kommer att ställa en fråga till årsmötet om vi bör inleda processen att bli miljödiplomerad. Det krävs att flera medlemmar ställer upp för att vi ska inleda arbetet.

Förslagen och frågan kommer skickas ut per e-post i mitten av februari.
Tid: söndag 15 mars kl. 14-16
Plats: Kvarterslokalen, Östgötagatan 61, Stockholm. Portkod meddelas till dem som anmäler deltagande.
Anmäl deltagande till medlem@kolonitappan.se  
Kontakt: Suzanne Kolare 0708-26 16 97 suzanne.kolare@gmail.com
årsmöte

Stötta Täppan – kom med i styrelsen!

För att få en rimlig arbetsbörda i styrelsen för Täppan så vill vi gärna vara 7 i styrelsen, 2019 är vi 5 och till 2020 kan 2 tänkas avgå. Alla medlemmar förväntas ingå i styrelsen någon gång under medlemskapet i Täppan så ni nykomlingar har er chans nu!  De som varit med några år har redan gjort sin tjänst i styrelsen.

Anmäl till styrelsen eller Jennie Krook att du ställer upp till val 2020, jekrok@gmail.com

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet, vilket bör bli i mitten av februari. Exakt datum för årsmöte är inte klart än. Det här är ett tips om att skicka in i tid!

Läs hela medlemsbrevet från 29 november.