medlemsbrev, miljö, Uncategorized

Ny rishäck på Täppan

På städdagen byggde vi en rishäck av grenarna vi skar från syrenhäcken. Det blir bra bon för skalbaggar och andra arter som är viktiga för biologisk mångfald på Täppan. Du som är medlem kan hämta grenar (ta från översta lagret) och även lägga dit grenar från egna buskar och träd (lägg grenarna på toppen och längs med häcken). 

Det här bör vara en bättre lösning än att försöka flisa syrengrenar eller forsla dem till tippen.

Allmän info, medlemsbrev, Uncategorized

Städa lotten senast 1 december

Senast 1 december ska lotterna vara iordningställda för vintern, enligt kontraktet med föreningen och staden. Klipp grenar som sticker ut över gångar och andras lotter, beskär träd som skuggar och stör grannlotter, klipp gräset i gångar, ta bort skräp, rensa ogräs så blir det lättare att komma i gång nästa vår.

Ni som har lotter mot Orhemsvägen kan behöva rensa sly och ogräs i syrenhäcken (Obs. använd inte trimmern på sly). Ta enbart låga syrenkvistar nu, och ogräs förstås.

Styrelsen kommer att göra en höstbesiktning och lämnar anmärkningar till dem som inte ställt i ordning sin lott. 

Läs hela medlemsbrevet

medlemsbrev

Syn 12 juni

Senast 15 juni ska du vara i gång med odlingen på din lott. Det betyder att ogräs ska vara rensat, grenar över gångar har beskurits och att odling pågår på lotten. Vi kommer även i år lägga särskild vikt vid att gångar mellan lotterna är städade, helst så att gruset syns.

Styrelsen kommer att ha syn lördagen den 12 juni med start kl. 13. Läs mer om principerna på https://kolonitappan.se/for-dig-som-medlem/checklistan-for-inspektionen/

medlemsbrev

Städdag i 10 dagar

Idag, 21 maj, börjar den (troligen) längsta städdagen i Täppans historia. Målet är att de 15 arbetsuppgifterna ska vara klara till 31 maj. Fantastiskt att så många anmält sig och så snabbt! 

Dassen målas om. Lite obehag blir det. Dassen ska målas om, ett i taget, med början idag på dass 1 närmast Orhemsvägen. 

Stenar sökes

Cementrören vid vattenkranarna ska rensas av ett gäng. De tar bort jord och ogräs och istället ska vi lägga dit stenar i lagom storlek. Har du sådana kan du gärna lägga dem vid kranarna, men dosera gärna ut dem så att vi inte får nya stenberg. 

Ny grind i söder

Grinden vid ängen i söder är dålig och ska bytas ut och grindhålet bli större. Vi ska testa med parkering på ängen, delen närmast busshållplatsen. Vid ingången till ängen ligger nu ett träd som vi hoppas att kommunen tar bort. 

Läs hela medlemsbrevet

medlemsbrev

Medlemsbrev 31 mars

Det har varit mycket torrt på Täppan en tid, men det går att rycka ogräs och att gräva. Det är ännu för kallt i jorden för plantering och vi har inte vattnet igång ännu.

Pandemin bör inte påverka odlingen på Täppan, det är ju sån utspridd verksamhet, men vi återkommer om det kommer några centrala besked. Samma sak gäller här som i övrigt i samhället:  den som är sjuk stannar hemma. Hör av dig till styrelsen om du har några frågor eller synpunkter.

Läs medlemsbrevet om besluten på årsmötet, planerad visning, betalning av avgiften.