För dig som medlem

Här finns viktiga information om föreningens regler och hur det går till på Täppan.

Vi medlemmar odlar individuellt, men har ett stort gemensamt ansvar för föreningens skötsel och bevarande. Alla ska bidra till att vårt område är välskött och att arbetet med föreningen fungerar.

Styrelsen skickade ut en enkät hösten 2018 för att ta reda på vad medlemmarn vill göra för att bidra till verksamheten efter bästa förmåga. Vi fick flera bra svar, bland annat tar några ansvar för boden och några andra vattenförsörjningen. Flera är beredda att organisera städdagarna.

Hör gärna av dig til styrelsen om du sakner någon information, eller om du vill prata mer om hur du kan bidra till Täppans verksamhet.