Avgifter och betalning

Årliga avgifter

Medlems- och arrendeavgifterna ska vara betalda senast 31 mars varje år till Plusgiro 63 93 27-6. Ange namn och lottnummer i meddelandefältet.

Markhyra: 135 kronor/100 kvm
Medlemsavgift: 260 kronor
Verksamhetsavgift: 265 kronor/100 kvm
Totalbelopp:
200 kvm: 1060 kr
100 kvm: 660 kr
50 kvm: 460 kr
 
Årsmötet 2021 beslöt om höjda avgifter från 2022 med 140 kr per lott. Det betyder 800 kr för 100 kvm och 1 340 kr för dubbellott. Inträdesavgiften höjs från 400 kr till 500 kr. 

Städavgift

Varje medlem ska närvara vid minst en städdag per säsong. Medlem som uteblivit helt från städningen kommer att debiteras 250 kr. Kan du inte komma något av datumen – fråga styrelsen efter en särskild uppgift som du kan sköta på egen hand. Räkna med 5 timmars arbete.