Principer för inspektionen

De här principerna har styrelsen använt vid inspektionen av lotter (juni): 

  • Lotten ska vara iordningsställd i brukbart skick senast 15 juni. Odling i rabatter ska vara påbörjad, gräs och ogräs under någorlunda kontroll.
  • Räta upp staket. Staket ska vara hela och inte hänga ner över gångar eller grannlotter.
  • All kompost, bräder och skräp ska hanteras inom lotten. Skräphögar på lotter ska transporteras bort inom rimlig tid. De gemensamma kompostlådorna är enbart till för gräsklipp och växtrester från skötsel av gemensamma ytor.
  • Beskära träd och buskar. Träd och buskar ska hållas inom lotten, inga grenar över gångar och granlotter. Se till att grannlotter inte skuggas.
  • Byggnader på lotten. Växthus och odlingstunnlar ska följa beslutade mått. Dagstugor och stående redskapsbodar är ännu inte tillåtna.
  • Området vid åkanten. Det åligger lottägaren att hålla snyggt på den delen, vilket innebär att slå eller klippa gräs/ogräs. Det är tillåtet med redskapslådor och sittplats. Nyodling av ätbara växter tillåts inte, träd och buskar som funnits sedan 2019 får finnas kvar.Av hänsyn till den övergödda ån tillåts inte gödsling eller komposter på åkanten. Buskar och ev. träd ska vårdas så att en 1,20 meter bred gång hålls öppen.