Kalendarium

Kalendariet kommer uppdateras med exakta datum.

Det kommer bli minst två städdagar under säsongen.

Mars – årsmöte hållas, avgift ska betalas

Maj — vattnet slås på, städschemat lanseras

Juni – lotterna ställas i ordning 15/6, styrelsen utför inspektion

September — skördefest

Oktober — vattnet stängs av

December — lotterna ställas i ordning 1/12