Tillåtna byggen

Här sammanfattar vi vad som gäller för byggen och anläggningar på Täppan. Det är regler från Allmänna ordningsföreskrifter från Stockholms koloniträdgårdar som godkänts av kommunen.

 • Odlingstunnel – fabrikstillverkad odlingstunnel på max 8 kvm.
 • Pergola får vara max 1,8 m hög och max 6 kvm till ytan. Tak är ej tillåtet, dock får man använda markis som kan rullas på och av.
 • Redskapslåda. Se skiss för liggande respektive stående redskapslåda. (OBS. att locket till liggande redskapslåda bör göras i lättare material).
 • Sarg max 20 cm över mark
 • Sittplats på 10–15 kvadratmeter. Trädäck om maximalt 15 kvm Gräsyta, plattor eller trägolv max 20 cm över angränsande marknivå.
 • Spalje runt uteplats får vara max 1,5 m hög och får ej kläs in med plast, duk eller dylikt
 • Växthus på 5 kvm och max 1,5 m till taknock . Väggar av plast som tål sol.

Dagstugor

Kommunen utreder som bäst om dagstugor kan tillåtas, men det dröjer ytterligare något år innan beslutet är klart. Tanken är att stugorna får vara max 5 kvm stora och att man inte tillåter övernattning där.

Stängsel

Stockholms stad tillåter normalt inte stängsel på odlingslotter men på grund av alla rådjur i området har Skarpnäcks stadsdelsförvaltning sagt ok till att vi sätter upp stängsel runt lotter. Det är dock inget som styrelsen kan ge tillstånd till och om någon klagar kan kommunen besluta att du måste ta ner stängslet. Du får inte sätta upp ett tätt staket.

Stängslet bör vara 1,5 m för att rådjur inte ska kunna ta sig in (en del klarar den höjden också). Om du bygger stängsel kan du först kolla på hur det ser ut på Klas Kihlbergs lott, nummer 75 och sedan göra så här:

 • Köp stolpar, cirka 40-45 mm tjocka och 2 meter höga (eller lägre). Ta gärna grövre stolpar, 70 mm, till grinden. Du får inte använda tryckimpregnerade stolpar på Täppan.
 • Köp ”stolpspjut”, kallas också ”jordankare”, i metall som passar till stolparnas mått.
 • Det behövs minst 13 stolpar och jordankare: en i varje hörn, minst två på varje sida och en extra för grinden.
 • Köp nät, gärna svart. Pungpinan har fått godkänt att använda allox-nät som skydd mot rådjur. Kolla återförsäljare på Allox.se.
 • Måla stolparna i falu rödfärg eller slamfärg i svart. Man kan också ha stolparna obehandlade, då grånar de snyggt.
 • Slå ner stolpspjutet i jorden med en hammare eller helst en slägga. Lägg en träbit över, så du inte gör märken på ditt stolpspjut. Banka ner stolarna i stolpspjutet.
 • Ta hjälp när du ska fästa nätet så att det blir sträckt. Fäst nätet med stor häftpistol och rostfria nitar. Spika tunnare brädor på toppen av stängslet för bättre stabilitet.
 • Bygg en grind. Bygg stommen i tunnare brädor, sätt dit några brädor vertikalt och en tvärslå som slutar i den grinddel där gångjärnen ska sitta. Montera gångjärnen. Sätt allox-nät över grinden.
 • Köp hänglås och fäst i tvärslå.

Vatten

Du får inte dra in en privat vattenledning på lotten utan kommunens tillstånd i varje enskilt fall. Det ingår i föreningens arrendekontrakt med Stockholms kommun §5, punkt 3, där Täppan förbinder sig att

”Inte tillåta privata avlopps- eller vattenledningar av vad slag det vara må utan att kommunen lämnat tillstånd i varje enskilt fall. ”