Tips om odling

Under den här rubriken samlar vi tips om hur du lyckas bäst i din odling.

Välj rätt plast för din odling!

Larmet om farliga plaster och mikroplaster har nått kolonister och några föreningar har förbjudit en del plast. Men väljer vi bra kvalitet som tål solljus, återvunnen men inte nedbrytbar plast, så behöver vi inte oroas för egen del, våra odlingar eller miljön, enligt plastexperten Åsa Stenmarck.

Den här artikeln baseras på Åsas föreläsning för SoS-föreningarna den 3 december 2019.

Läs hela artikeln om plast och odling

Goda tips om bevattning och odling

Punktbevattna växter – då kan vattnet nå rötterna där de gör störst nytta. Täckodla, ordna lä och lite skugga. Förkultivera det som går.

Det var några av en mängd rekommendationer för framgångsrik odling med rätt bevattning som Tomas Lagerström gav vid en föreläsning 21 maj för odlingsföreningarna inom SoS, Söder om Söder. Tomas är landskapsarkitekt och växtexpert, och driver firman Gröna råd Växtkonsulenter ihop med sin hustru Maj-Lis Pettersson som är trädgårdsexpert i Odla med P1. 

Läs hela artikeln om bevattning

Pil som växtstöd

Om du vill använda pil som plantstöd, tänk på att först skala bort barken på främst den del som ska ner i jorden. Annars får du en växande pil på lotten. Trädplantering kräver tillstånd från styrelsen.

Du kan också sätta ner pilgrenen upp och ner. Då bildar den inte rötter utan kan stå som kvar som ett växtstöd.

Lupiner på Täppan

Lupiner är vackra, men de sprider sig snabbt och tar över från andra växter, är invasiva. De tillhör invasiva arter som bör tas bort enligt myndigheterna och Koloniträdgårdsförbundet.

Plocka gärna blommorna och sätt i vas hemma. Du kan använda stjälkar och blad som täckmaterial och även blommor som inte gått i frö. Men om de gått i frö så är det bäst att ta hem dem och slänga bland vanliga hushållssopor.