medlemsbrev

Nästa städdag 5 september

Välkommen till nästa städdag lördag 5 september kl. 11.00-16.00. Vi kommer beskära syrenhäcken, måla staket, trimma kullar och området vid bullerplanket m.m.

Anmäl deltagande till medlem@kolonitappan.se

Deltagande i en städdag per år är obligatoriskt. Årsmötet gav styrelsen uppdrag att utreda om avgiften för uteblivet deltagande, 250 kr, ska höjas för att öka motivationen att delta i föreningens gemensamma uppgifter. Du som inte kan delta den 5 september kan utföra din uppgift en annan dag. Säg till!

Många av er deltog redan i vårens städdag och ni är välkomna igen. Vi bjuder på korv och dricka. Säg till om du vill ha vegetarisk korv.

Läs senaste medlemsbrevet 21 augusti