medlemsbrev

Syn 12 juni

Senast 15 juni ska du vara i gång med odlingen på din lott. Det betyder att ogräs ska vara rensat, grenar över gångar har beskurits och att odling pågår på lotten. Vi kommer även i år lägga särskild vikt vid att gångar mellan lotterna är städade, helst så att gruset syns.

Styrelsen kommer att ha syn lördagen den 12 juni med start kl. 13. Läs mer om principerna på https://kolonitappan.se/for-dig-som-medlem/checklistan-for-inspektionen/