Om Täppan

Täppans fritidsodlingar bildades 1989.

Består av 55 lotter (odlingslotter utan stugor) nära Skarpnäck i södra Stockholm. Lotterna är på 100 kvadratmeter. När kommunen ville anlägga en dagvattendamm norr om oss så tog de ett antal lotter i norr och gav oss i utbyte en aroniabuskhäck och jord till några nya lotter.

Är ansluten till Stor- Stockholms koloniträdgårdar (FSSK) och Koloniträdgårdsförbundet.

Vi arrenderar marken av Stockholms kommun

Flatens naturreservat

Täppan ingår i Flatens naturreservat, som bildades 2007.  Odlingslotter har undantag från flera bestämmelser i föreskrifterna, men förbudet att använda kemiska bekämpningsmedel och tillföra konstgödsling gäller även oss.   http://www.stockholm.se/flatens-naturreservat