Uncategorized

Datalagen och Täppan

Nya datalagen och Täppan

Den tidigare personuppgiftslagen, PUL, har ersatts av en ny datalag, Dataskyddsförordningen (GDPR). Den gäller som lag i alla EU:s medlemsländer och berör alla datoriserade former av personuppgifter. Datainspektionen redogör på sin webb vad den nya lagen innebär. För föreningar sägs att en ideell förening får ”registrera uppgifter om namn, adress, telefonnummer, förtroendeposter och andra liknande uppgifter som behövs för föreningens administration. I en förening kan det också vara nödvändigt att registrera vilka medlemmar som deltar i olika aktiviteter som föreningen arrangerar ”. Det står också att den skall informera medlemmarna om vilka uppgifter som registreras och hur de kommer att användas. Medlemsregistret för Täppans fritidsföreningar håller sig helt inom lagens ramar. Vi registrerar namn, adress, telefonnummer, e-post och notering om betald medlemsavgift. Vi bevarar en papperskopia av kontraktet där medlemmens personnummer framgår. Vi rapporterar dessa uppgifter om nya medlemmar till Föreningen Stor-Stockholms koloniträdgårdar, som kontrollerar att medlemmen inte har kolonilott i andra områden inom FSSK. Vi lämnar inte ut adressregistret till andra, en ideell förening har inte skyldighet att på begäran lämna ut medlemsförteckningen till någon och får inte heller göra det utan vars och ens samtycke. Den som vill läsa mer kan gå till frågor och svar på Datainspektionens webbplats