Uncategorized

Grannhänsyn vid årets syn

Styrelsen gick syn på Täppan den 16 juni. Det var mycket positivt jämfört med i fjol. De flesta komposter på åkanten är borta och de allra flesta är igång med odlingen. Vi lade extra fokus på grannsämja i årets syn, att ogräs runt lotten tas bort runt lotterna och träd och buskar inte hänger över gångar och andras lotter.

I år använde vi samma prioriteringar som vid fjolårets syn: kompost, åkanten, trädbeskärning, byggnader, stängsel. Vi stöder oss på arrendeavtalet med kommunen, allmänna ordningsföreskrifter från Stockholms Koloniträdgårdar, våra stadgar, kontrakt med medlemmar och våra egna regler på Täppan beslutade på årsmöte.
Vi lade extra fokus på grannsämja i år, alltså om det är mycket ogräs på lotter, om träd och buskar hänger över till grannar och om ogräs och buskar hänger utanför stängsel. Det är trist att få ogräs från grannar, svårt att klippa gångar när det är mycket ogräs och man måste kunna ta sig runt på gångarna utan att skrapas av taggiga buskar.  Bra om alla kollar hur det ser ut runt just era lotter.

Läs hela medlemsbrevet från 18 juni